Διαλείπων Καθετηριασμός

Ο Διαλείπων Καθετηριασμός Κύστεως περιλαμβάνει την εισαγωγή ενός καθετήρα (μιας χρήσης) στην ουροδόχο κύστη, με σκοπό την εκκένωση της. Αυτή η διαδικασία εφαρμόζεται συνήθως όταν ο ασθενής αντιμετωπίζει προβλήματα με την ούρηση λόγω διαφόρων προβλημάτων υγείας, όπως ασθένειες του νευρικού συστήματος ή ουρολοιμώξεις. Ο Διαλείπων Καθετηριασμός Κύστεως βοηθά τους ασθενείς να διατηρήσουν την υγιεινή  και την άνεσή τους, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής