Συνεργασίες

Ο τομέας της υγείας είναι πολύπλευρος. Εάν δραστηριοποιήστε σε κάποιο:

 • Φαρμακείο
 • Μικροβιολογικό εργαστήριο-Διαγνωστικό κέντρο
 • Ιατρείο ( ανεξαρτήτου ειδικότητας)
 • Κέντρο φυσιοθεραπείας
 • Ιατρικά αναλώσιμα-ορθοπαιδικά είδη.

Και επιθυμείτε να συνεισφέρετε στην ολοκληρωμένη φροντίδα των ασθενών στο σπίτι, θα χαρούμε να μιλήσουμε για επερχόμενες συνεργασίες.

Θέσεις Εργασίας

Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια

Είδος εργασίας: Πλήρης ή Μερική απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

 • Πτυχίο νοσηλευτικής-άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Δίπλωμα αυτοκινήτου
 • Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε ανάλογη θέση.
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια.
 • Συστάσεις επιθυμητές.
ΦΟΡΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ