ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Κατ’οίκον επίσκεψη από παθολόγο-καρδιολόγο-χειρουργό-ορθοπεδικό.
  • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
  • Χειρουργικός καθαρισμός(τραυμάτων,κατακλίσεων)
  • Μικρές επεμβάσεις (ράμματα σε πτώσεις,αφαίρεση σπίλων, παρακέντηση και παροχέτευση ασκητικού υγρού).
  • Κεντρική φλεβική προσπέλαση (σφαγίτιδα -τοποθέτηση picc-line).
  • Τοποθέτηση LEVIN (Σίτισης ή παροχέτευσης).
  • Τοποθέτηση ουροκαθετήρα σε άντρα.
  • Αντιμετώπιση πόνου (σε συνεργασία με αναίσθησιολόγο -εξιδεικευμένο ιατρείο πόνου) Ο πόνος είναι μια πολύ δυσάρεστη αίσθηση και ο μεγαλύτερος φόβος του ανθρώπου. Παρέχουμε βοήθεια και αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου που κατά κύριο λόγο οφείλεται στην ίδια τη νόσο( διήθηση σε ιστούς και όργανα) .
  • Αντιμετώπιση νευραλγίας(κεφαλαλγία-πονοκέφαλος, νευραλγία τρίδυμου νεύρου, περιφερική νευροπάθεια, μετεγχειρητικός πόνος),
  • Αντιμετώπιση πόνου από αρθρίτιδα(οστεοαρθρίτιδα,ρευματοειδής αρθρίτιδα,ινομυαλγία)