Εξετάσεις κατ'οίκον

1)ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Αιμοληψία και ασφαλής μεταφορά δείγματος σε συνεργαζόμενα διαγνωστικά εργαστήρια .
 • Ετήσιο Chek up.
 • Διενέργεια COVID-19 Test(Rapid,PCR)
 • Συλλογή ούρων με διαλείπων καθετηριασμό ή από υπάρχων ουροκαθετήρα κύστεως.
 • Λήψη δείγματος βρογχικών εκκρίσεων.
 • Λήψη δείγματος για καλλιέργεια (τραύματος-κατάκλισης).

2)ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Σε συνεργασία με εξιδεικευμένη  κινητή μονάδα)

 • Καρδιογράφημα.Holter (ρυθμού-πίεσης).
 • Ακτινογραφίες .
 • Υπέρηχοι.
 • TRIPLEX( αγγείων-φλεβών) άνω και κάτω άκρων
 • TRIPLEX (Kαρωτίδων-κοιλιακής αορτής).