Εντερική σίτιση

  • Μέσω ρινογαστρικού καθετήρα Levin.
  • Μέσω διαδερμικής γαστρο/νηστιδοστομίας.