Ενέσεις ( υποδόριες, ενδομυϊκές, εμβολιασμοί)

Ένεση είναι η εισαγωγή ενός υγρού φαρμάκου ή διαλύματος στον ανθρώπινο οργανισμό με την χρήση μιας σύριγγας. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει την ταχεία και αποτελεσματική δράση του φαρμάκου στον οργανισμό.