Ηπαρινισμός

Χορήγηση ηπαρίνης για συντήρηση-διατήρηση και καλή βατότητα της φλεβικής γραμμής (περιφερική-κεντρική).