Μέτρηση οξυγόνου με παλμικό οξύμετρο

Η μέτρηση οξυγόνου με παλμικό οξύμετρο είναι μια ανώδυνη διαδικασία που χρησιμοποιείται για να παρακολουθήσει τα επίπεδα του οξυγόνου στο αίμα. Το παλμικό οξύμετρο είναι μια μικρή, φορητή ιατρική συσκευή που συνήθως τοποθετείται στο δάχτυλο.