Μέτρηση σακχάρου

Η μέτρηση σακχάρου τριχοειδικού αίματος γίνεται με τη χρήση μιας μικρής φορητής συσκευής που δίνει  αποτελέσματα σε λίγα δευτερόλεπτα.  Αυτή η μέτρηση βοηθά τον ασθενή και τον ιατρό να παρακολουθούν την διακύμανση του σακχάρου του αίματος και να προσαρμόζουν τη θεραπεία του διαβήτη αναλόγως.