Μέτρηση ζωτικών σημείων Αρτηριακής πίεσης

Αρτηριακός σφυγμός, Θερμοκρασία, αναπνοές. Εκτίμηση κλινικής εικόνας ασθενή.