Περιποίηση-Αλλαγή εγκαύματος

Kαθαρισμός και φροντίδα ανάλογα με το είδος και το βαθμό του εγκαυματικού τραύματος.