Περιποίηση τραύματος

Φροντίδα μικροτραυματισμών. Άσηπτη περιποίηση-αλλαγή μετεγχειρητικών τραυμάτων. Κοπή χειρουργικών ραμμάτων και αφαίρεση συρραπτικών δέρματος με εξωλκέα μεταλλικών ραμμάτων.