Περιποίηση στομίας, καθαρισμός , αλλαγή βάσης και σάκου.

Όταν αναφερόμαστε σε μια στομία εννοούμε την ένωση ενός κοίλου οργάνου ( σπλάχνου) με το δέρμα. Όργανα με τα οποία μπορεί να δημιουργηθεί μια στομία είναι το λεπτό και το παχύ έντερο, το στομάχι, οι νεφροί, οι ουρητήρες και η κύστη. Ουσιαστικά η στομία αποτελεί μια τεχνική δίοδο στο εξωτερικό κοιλιακό τοίχωμα με σκοπό την απόκριση και μπορεί να είναι προσωρινή ή μόνιμη. Η νοσηλεία κατ’οίκον αναλαμβάνει την καθημερινή φροντίδα και αλλαγή της στομίας στο αρχικό στάδιο προσαρμογής του ασθενή. Εκπαιδεύει τον ασθενή και το οικείο περιβάλλον του,  για σωστό χειρισμό στην μετέπειτα φροντίδα της στομίας.