Τοποθέτηση-Αλλαγή-αφαίρεση oυροκαθετήρα, πλύσεις κύστεως.

Καθετηριασμός ουροδόχου κύστης είναι η εισαγωγή ενός καθετήρα στην ουροδόχο κύστη διαμέσου της ουρήθρας. Ο καθετηριασμός γίνεται για την παροχέτευση των ούρων αλλά και για θεραπευτικούς ή διαγνωστικούς λόγους.

Πραγματοποιείται με άσηπτη τεχνική, χρησιμοποιούμε όλα τα προβλεπόμενα υλικά και ελέγχουμε πάντα την ημερομηνία λήξεως της αποστείρωσης, το μέγεθος και το υλικό του καθετήρα που θα χρησιμοποιήσουμε κάθε φορά.

Εκτός από την παροχέτευση των ούρων, η νοσηλεία κατ’οίκον καταγράφει καθημερινά το ισοζύγιο προσλαμβανόμενων-αποβαλλόμενων υγρών εφόσον ζητηθεί από τον θεράποντα ιατρό, εκτελεί άσηπτη λήψη ούρων και μεταφορά του δείγματος σε διαγνωστικό εργαστήριο. Επίσης αναλαμβάνει τις πλύσεις κύστεως όταν κρίνεται απαραίτητο.

Συνήθως πραγματοποιούνται όταν υπάρχει εντολή από τον θεράποντα ιατρό για υποψία απόφραξης του καθετήρα, υπάρχουν ίχνη αίματος στον ουροσυλλέκτη, παρουσία λοίμωξης του ουροποιητικού συστήματος και εντολή για συνεχής πλύσεις.