Υποκλυσμός ( χαμηλός-υψηλός)

Υποκλυσμός είναι η πρόκληση περισταλτισμού του εντέρου για τη διευκόλυνση της αποβολής του περιεχομένου του. Πραγματοποιείται με την εισαγωγή υπακτικού διαλύματος, στο έντερο μέσω ενός καθετήρα από το ορθό, σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού.